Benvingut al nostre lloc web, ClassicCarbs.co.uk.
A continuació es descriuen les Condicions d'ús de les Condicions d'ús del nostre lloc web ClassicCarbs.co.uk.

Termes i condicions d'ús del lloc web:
Si continueu navegant i utilitzant aquest lloc web, accepteu complir i quedar obligat pels termes i condicions d'ús següents, que juntament amb la nostra política de privadesa governen la relació de ClassicCarbs.co.uk en relació amb aquest lloc web. Si no està d'acord amb cap part d'aquests termes i condicions, no utilitzeu el nostre lloc web.
El terme "ClassicCarbs.co.uk" o "nosaltres" o "nosaltres" es refereix al propietari del lloc web amb domicili social de ClassicCarbs.co.uk, 18 St Cuthberts Close, West Bromwich, B70 6TP UK. El terme "tu" fa referència a l'usuari o visualitzador del nostre lloc web.

L'ús d'aquest lloc web està subjecta a les següents condicions d'ús:

• El contingut de les pàgines d'aquest lloc web és per a la vostra informació general i només per a ús. Està subjecte a canvis sense previ avís.

• Aquest lloc web utilitza galetes per supervisar les preferències de navegació. Si permet que s'utilitzin galetes, consulteu la nostra política de privadesa per obtenir informació sobre quines dades podem recollir i com es pot utilitzar.

• Tampoc ni nosaltres ni tercers garanteixen ni garanteixen la precisió, la puntualitat, el rendiment, la integritat ni la idoneïtat de la informació i els materials que es troben o s'ofereixen en aquest lloc web per a cap finalitat particular. Reconeixeu que aquesta informació i materials poden contenir inexactituds o errors i s'exclou de manera expressa la responsabilitat per qualsevol imprecisió o error tal que ho permeti la llei.

• L'ús que feu de qualsevol informació o material d'aquest lloc web és exclusiu del seu propi risc, pel qual no serem responsables. Tindrà la responsabilitat de garantir que qualsevol producte, servei o informació disponible a través d'aquest lloc web compleixi els requisits específics.

• Aquest lloc web conté material que és propietat de nosaltres o està autoritzat per nosaltres. Aquest material inclou, entre d'altres, el disseny, disseny, aspecte, aparença i gràfics. Es prohibeix la reproducció diferent d'acord amb l'avís de drets d'autor, que forma part d'aquests termes i condicions.

• Totes les marques comercials reproduïdes en aquest lloc web, que no són propietat de o tenen llicència a l'operador, es reconeixen al lloc web.

• L'ús no autoritzat d'aquest lloc web pot donar lloc a una reclamació per danys i / o ser un delicte.

• Aquest lloc web també pot incloure enllaços a altres llocs web. Aquests enllaços es proporcionen per a la seva comoditat per proporcionar més informació. No signifiquen que aprovem els llocs web. No tenim cap responsabilitat pel contingut dels llocs web enllaçats.

• L'ús que feu d'aquest lloc web i qualsevol controvèrsia derivada d'aquest ús del lloc web està subjecte a les lleis del Regne Unit.